Anslagstavla

Anslagstavla

Bönesamlingar
 

Torsten Halvarsson, som ansvarar för bönesamlingarna, kommer att vara frånvarande 29/9 t.o.m. 6/10

 Bönesamlingar hålls i Hållandsgårdens bönerum

Tisdagar 07.00

Onsdagar 13.00 och 19.00

Torsdagar 13.00

Bön för bygden och andra ämnen som kommer upp, personlig förbön, läsning ur psaltaren.

Vår ordförande Elnas
månadsbrev

Klicka på ikonen för att

läsa brevet.

Varsågod!

Jan -22

Okt -21

Nov -21

April -22

April -22

Nyhetsbrev från vår internationelle missionssekreterare

Jesus förvandlar!
 

I slutet av 1930-talet inledde EFS sitt missionsarbete i det södra höglandet i nuvarande Tanzania. Då fanns där så gott som ingen som hade hört om Jesus, än mindre räknade sig som kristen. Veckan före midsommar hade jag återigen glädjen att besöka Tanzania och Iringa.

Idag finns bara i Iringa stad 17 församlingar som hör till den lutherska kyrkan, förutom predikoplatser och alla andra kristna kyrkor och samfund! Och nya kyrkobyggnader kommer till hela tiden, en del på platser där den tidigare kyrkan blivit för liten, andra på helt nya platser där det planteras nya församlingar.

Tänk om de första missionärerna hade fått se resultatet av sitt arbete! Hade de ens varit beredda att tro sina ögon? EFS har som vision att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Jag tänker att det är just detta: en helg bygd har blivit präglad av evangeliet om Jesus Kristus.

Den lilla sjukstugan som Greta Uhlin öppnade i Ilula är nu ett stort sjukhus med egen sjuksköterskeskola.

Utanför kyrkan i Ilembula, december 1959.

Joyce och Godwin är två av deltagarna i TEE-programmet, en grundläggande teologisk utbildning i studiecirkelform. Läs mer här.

Allra mest inspirerande är det att möta dem som genomgått delar av eller hela TEE-programmet. Jag hade förmånen att få sitta ner med två av dem och höra dem berätta om hur TEE (Theological Education by Extension) rustar för livslång tjänst i Guds rike och ger redskap för församlingsbygge i praktiken. I augusti ska ytterligare 220 TEE-studenter utexamineras för sina uppdrag i stiftets församlingar.

Och fortfarande har EFS missionärer på plats, Nora och Hannes Sandahl och deras fyra barn. Så konkret och tydligt visar de på det långa samarbetet för Guds rike som EFS har fått stå i också på denna plats. Kyrkan i Tanzania leds och bärs idag helt och hållet av lokala kristna, som bär budskapet om Jesus vidare till nya platser.

Några dagars besök på en av de platser där EFS verkat länge ger i all sin enkelhet hisnande perspektiv och enorm uppmuntran. Jesus förvandlar verkligen människor och samhällen!

EFS viktiga mission fortsätter och når hela tiden vidare till nya människor och platser, även där Jesus ännu är okänd och på platser där kyrkan förföljs. Vill du vara med och så in i nya missionsområden? Din gåva behövs!


Erik Johansson
Internationell missionssekreterare EFS


Den 25 september sänds årets Se Be Ge och vi samlas för att se, be, och ge till EFS mission – där det bäst behövs.
Följ programmet direkt kl 19.00 eller när du vill på efsplay.nu

 

Kulturarrangemang i samarbete

EFS Undersåker anordnar kulturarrange-mang i samarbete med SENSUS studieförbund och/eller Åredalens Folkhögskola.