top of page

Undersåkers missionsförening 

– med rötter i väckelsetraditionen

Undersåkers Missionsförening (numera “EFS missionsförening i Undersåker”) har sina rötter i den missionsväckelse som drog fram genom bygden  under andra hälften av 1800-talet. En av EFS´ första missionärer kom från bygden. Han hette Olof Hedin. En syster till honom och några av hennes vänner startade en missionssyförening. Inkomsten av de produkter man tillverkade och sålde skulle gå till Hedins utresa och underhåll och i förlängningen till det missionsarbete som han var med och startade.

Så småningom startades fler syföreningar i byarna. 1879 slogs de ihop till Undersåkers Missionsförening. Missionsivern och uppfinningsrikedomen i fråga om att samla in medel var stor, bl.a. brukade missionsföreningen “missionsåkrar”, vars avkastning gick till missionsarbetet. På senare år har ljuset riktats på den forna verksamhetsgrenen genom att den gamla missionsladan, som fortfarande finns kvar strax väster om Åredalens folkhögskola, har renoverats och invigts till museum och minnesplats över arvet från pionjärerna.
1895 anslöts missionsföreningen till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

 

Missionsföreningen har inte haft egen anställd pastor mer än under begränsade perioder, senast i början av 1990-talet. Vi har ändå aldrig saknat förkunnare, eftersom vi genom åren bl.a. kunnat engagera kyrkoförsamlingens präster, rektorer och personal på Åredalens folkhögskola och talare som haft anknytning till verksamheten på Hållandsgården. 

Mer historia

Missionshuset_edited.jpg

Nylands missionshus

Missionsladan2.jpg

Missionsladan

Missionsladan_interiör.JPG

Interiör missionsladan

Historia

bottom of page