Samverkan med Svenska Kyrkan

EFS i Undersåker har ett samverkansavtal med Undersåkers församling. Där slås fast att “ändamålet med samverkan är att främja den gemensamma uppgiften att föra ut evangelium om Jesus Kristus och hjälpa människor att tro och leva som kristna”. Gudstjänster och övriga verksamhetsformer betraktas som gemensamma vare sig arbetet bedrivs av parterna var för sig eller tillsammans.
Det mest synliga utslaget av samverkan är den gudstjänst som är förlagd till missionshuset en söndag i månaden och som är kyrkoförsamlingens huvudgudstjänst den dagen. Den samplaneras av den präst som tjänstgör och missionsföreningens ansvarsgrupp den aktuella månaden. Missionsföreningen medverkar ibland också i gudstjänster som kyrkoförsamlingen håller på andra platser. Ett annat uttryck för samverkan är att verksamhetsprogrammen samordnas för att undvika att samlingar krockar.

Undersåkers kyrka

IMG_20201023_162023196_HDR_edited.jpg

Järpens kapell

EFS Undersåker

Telefon

076-102 46 42 (EFS-föreningens ordförande, Elna Bolin)

E-post

efsundersaker@efs.nu

Postadress

c/o Elna Bolin, Nyland 728, 837 94 Järpen

Missionshuset (ej post)

Nyland 698, 830 05 Järpen

 

Swish       123 113 48 32                   

Plusgiro   86 17 80-5                        Facebook

 

  • Facebook Social Ikon

©2020 by EFS Undersåker. Proudly created with wix.com