Ge en gåva till EFS Undersåker

Missionsföreningens verksamhet är till allra största delen beroende av frivilliga gåvor.

En stor del av de insamlade medlen skickas till EFS riksorganisation för att ingå i finansieringen av EFS arbete i Sverige och flera andra länder. Bland verksamheter inom vårt land kan nämnas utbildning, församlingsutveckling och integrationsarbete. I länder som Etiopien, Eritrea, Tanzania, Indien och Irak stödjer EFS projekt inom t.ex. sjuk- och hälsovård, teologisk och medicinsk utbildning, kristen radio och TV samt arbete med föräldralösa barn. Ett antal utsända missionärer arbetar inom sådana projekt, oftast i samverkan med  lokala kyrkor eller organisationer.

Din insats genom en gåva ger alltså ökade resurser att förbättra människors situation materiellt och andligt.

 

Ibland förekommer traditionell kollekt vid gudstjänster och andra samlingar, men det vanligaste är i dag att ge gåvor via Swish eller Plusgiro.

Vi vill också påminna om möjligheten att ge en högtids- eller minnesgåva. i många situationer ett gott alternativ.

Så här kan du ge din gåva

Swish

Plusgiro

EFS Undersåkers Swishnummer

123 113 48 32

EFS Undersåkers Plusgironummer

86 17 80-5

Om du vill ge en gåva till EFS Undersåker

qr-kod MF.png

Swisha med

QR-kod