Kontakt

Styrelse m.m.
 

Missionsföreningens styrelse


Elna Bolin  Ordf. 
076 102 46 42

 

Christer Eriksson  Vice ordf. 
070 205 72 57

 

Catrin Johansson  Sekr. 
073 813 78 41

 

Cay Weinéus
070 942 90 86


Catrin Englund Hultman
070 246 35 70


Torsten Halvarsson
070 561 78 68


Gerda Wendorf
070 293 72 14


Anders Jerresand   Kassör
(utanför styrelsen)

070 696 31 35

 

Ansvarig för uthyrning:
Hjördis Höglund

070 636 97 75


Webbansvarig: Ivar Hansander
070 616 38 69

 

Missionsföreningens
e-postadress:  efsundersaker@efs.nu
Ordförandes e-postadress: 
bolinelna@gmail.com