Hitta till Nylands missionshus

Nylands missionshus ligger vid gamla landsvägen ca 2 km väster om Undersåkers kyrka, mitt emot Hållandsgården. Om du kommer längs E14 från Östersundshållet tar du av  åt höger ca 500 m före kyrkan. Vägvisare "Undersåkers kyrka". Följ sedan gamla vägen.

Kommer du längs E14 från Årehållet tar du av åt vänster i nedförsbacken vid Hedmans stugby och fortsätter 2 km längs gamla vägen.

IMG_20201018_115750930_HDR.jpg
EFS Undersåker

Telefon

076-102 46 42 (EFS-föreningens ordförande, Elna Bolin)

E-post

efsundersaker@efs.nu

Postadress

c/o Elna Bolin, Nyland 728, 837 94 Järpen

Missionshuset (ej post)

Nyland 698, 830 05 Järpen

 

Swish       123 113 48 32                   

Plusgiro   86 17 80-5                        Facebook

 

  • Facebook Social Ikon

©2020 by EFS Undersåker. Proudly created with wix.com