Medlemssidan

Månadens tankar från Elna

2021

Januari -21

April -21

Ansvarsgrupper

1.

Ansvarsgrupp 1

Kontaktperson:

Torsten Halvarsson

2.

Ansvarsgrupp 2

Kontaktperson:

Catrin Johansson

073 813 78 41

3.

Ansvarsgrupp 3

Kontaktperson:

Elna Bolin

076 102 46 42

4.

Ansvarsgrupp 4

Kontaktperson:

Christer Eriksson

070 205 72 57