Om ansvarsgrupper

Fördelat ansvar
Ansvaret för vår missionsförenings arbete fördelas på ansvarsgrupper, som har stort inflytande över planeringen av verksamheten under sina respektive ansvarsmånader. Det kan handla om att delta i utformandet av program för gudstjänster och andra samlingar och att medverka i dem. Ett exempel är den gudstjänst en gång per månad som är Undersåkers församlings huvudgudstjänst, förlagd till missionshuset. Praktiska sysslor som bakning, servering, vaktmästeri och städning hör också till. Varje grupp har ansvaret för en månad i taget.
För närvarande är föreningens medlemmar indelade i fyra ansvarsgrupper.

EFS Undersåker

Telefon

076-102 46 42 (EFS-föreningens ordförande, Elna Bolin)

E-post

efsundersaker@efs.nu

Postadress

c/o Elna Bolin, Nyland 728, 837 94 Järpen

Missionshuset (ej post)

Nyland 698, 830 05 Järpen

 

Swish       123 113 48 32                   

Plusgiro   86 17 80-5                        Facebook

 

  • Facebook Social Ikon

©2020 by EFS Undersåker. Proudly created with wix.com