Vår vision

EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan med ett arbete präglat av luthersk teologi och med stark betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Se mer på EFS Riks webbplats

Som missionsförening vill EFS i Undersåker

  • befästa medlemmarnas personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa deras engagemang i livet som kristna

  • hjälpa andra till tro på Kristus

  • inspirera medlemmarna till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv

EFS Undersåker

Telefon

076-102 46 42 (EFS-föreningens ordförande, Elna Bolin)

E-post

efsundersaker@efs.nu

Postadress

c/o Elna Bolin, Nyland 728, 837 94 Järpen

Missionshuset (ej post)

Nyland 698, 830 05 Järpen

 

Swish       123 113 48 32                   

Plusgiro   86 17 80-5                        Facebook

 

  • Facebook Social Ikon

©2020 by EFS Undersåker. Proudly created with wix.com