top of page

Vår vision

EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan med ett arbete präglat av luthersk teologi och med stark betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Se mer på EFS Riks webbplats

 

  • Människor och samhällen förvandlade av Jesus.

  • Stöd att leva nära Jesus och möjlighet att
    reflektera med andra kring tron samt att få en grund att stå på i din kristna tro.

  • Hjälpa och inspirera andra till tro på Jesus.                                         

Vår vision i EFS Missionsförening i Undersåker:

bottom of page