Vår vision

EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan med ett arbete präglat av luthersk teologi och med stark betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Se mer på EFS Riks webbplats

Som missionsförening vill EFS i Undersåker

  • befästa medlemmarnas personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa deras engagemang i livet som kristna

  • hjälpa andra till tro på Kristus

  • inspirera medlemmarna till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv