Saturday, 31 October, 2020

Scout

Scout

Scoutstart 21/9 -16
Scoutstart 21/9 -16Ingen copyright

Under vårterminen 2020 samlas scouterna efter gudstjänsten de söndagar det är förmiddagsgudstjänst (normalt 3:e söndagen i månaden) i Nylands missionshus

Scouterna i Hålland tillhör SALT scout som är en del av SALT, Barn och unga i EFS.

Vi försöker att ta tillvara på våra möjligheter till friluftsliv, och är ofta ute i vår skogsglänta. Annars håller vi till i missionshuset.

Meddelande (23 mars)

Patrullriks, som har planerats till 26 juli – 1 augusti på Vässarö, är inställt p.g.a. Coronavirus-epidemin.