Tuesday, 23 January, 2018

Scout

Scout

Scoutstart 21/9 -16
Scoutstart 21/9 -16Ingen copyright

 

Scouterna samlas onsdagar  kl. 18.30 – 20.00 i Nylands missionshus

 

PROGRAM för vårterminen: Klicka scoutprogram

 

 

Scouterna i Hålland tillhör SALT scout som är en del av SALT, Barn och unga i EFS.

Vi försöker att ta tillvara på våra möjligheter till friluftsliv, och är ofta ute i vår skogsglänta. Annars håller vi till i missionshuset.