Tuesday, 13 November, 2018

Styrelse m.m.

Styrelse m.m.

Missionsföreningens styrelse

Carl-Eric Lundqvist ordförande 0647-313 59
Elna Bolin vice ordförande 0647-314 03
Catrin Carlsson sekreterare 073-813 78 41
Sven-Erik Jönsson 070-686 90 63
Gerda Wendorf 0647-304 90
Annie Eklöv 070-584 95 76
Christer Eriksson 0647-305 37

Anders Jerresand   kassör (utanför styrelsen) 0647-66 42 00

Webbansvarig: Ivar Hansander, tel. 0647-310 80

Ansvarig för uthyrning: Hjördis Höglund, tel. 0647-312 35
070-6369775

Missionsföreningens e-postadress:  undersaker@efs.nu
Ordförandes e-postadress: carl-eric.lundqvist@telia.com