Saturday, 31 October, 2020

Styrelse m.m.

Styrelse m.m.

Missionsföreningens styrelse

Elna Bolin Ordf.  076 102 46 42
Christer Eriksson Vice ordf.  070 205 72 57
Catrin Johansson Sekr.  073 813 78 41
Cay Weinéus  070 942 90 86
Catrin Englund Hultman   070 246 35 70
Torsten Halvarsson  070 561 78 68
Gerda Wendorf  070 293 72 14

Anders Jerresand   kassör (utanför styrelsen): 070 696 31 35

Webbansvarig: Ivar Hansander, 070 616 38 69

Ansvarig för uthyrning: Hjördis Höglund, 0647-312 35
070-636 97 75

Missionsföreningens e-postadress:  efsundersaker@efs.nu
Ordförandes e-postadress: bolinelna@gmail.com