Sunday, 20 January, 2019

Styrelse m.m.

Styrelse m.m.

Missionsföreningens styrelse

Carl-Eric Lundqvist ordf. 070 696 43 71
Elna Bolin vice ordf. 076 102 46 42
Catrin Johansson sekr. 073 813 78 41
Gerda Wendorf 070 293 72 14
Christer Eriksson 070 205 72 57
Torsten Halvarsson 070 561 78 68

Anders Jerresand   kassör (utanför styrelsen): 070 696 31 35

Webbansvarig: Ivar Hansander, 070 616 38 69

Ansvarig för uthyrning: Hjördis Höglund, 0647-312 35
070-636 97 75

Missionsföreningens e-postadress:  undersaker@efs.nu
Ordförandes e-postadress: carl-eric.lundqvist@telia.com