Saturday, 31 October, 2020

Detta vill vi

Detta vill vi

EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan med ett arbete präglat av luthersk teologi och med stark betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.
Se mer på EFS webbplats.

Som missionsförening vill EFS i Undersåker

  • befästa medlemmarnas personliga tro på Jesus Kristus och
    fördjupa deras engagemang i livet som kristna
  • hjälpa andra till tro på Kristus
  • inspirera medlemmarna till vittnesbörd, gemenskap och
    tjänst i samhälls- och församlingsliv