Tuesday, 13 November, 2018

Ansvarsgrupper

Ansvarsgrupper

Fördelat ansvar
Ansvaret för vår missionsförenings arbete fördelas på ansvarsgrupper, som har stort inflytande över planeringen av verksamheten under sina respektive ansvarsmånader. Det kan handla om att delta i utformandet av program för gudstjänster och andra samlingar och att medverka i dem. Ett exempel är den gudstjänst en gång per månad som är Undersåkers församlings huvudgudstjänst, förlagd till missionshuset. Praktiska sysslor som bakning, servering, vaktmästeri och städning hör också till. Varje grupp har ansvaret för en månad i taget.
För närvarande är föreningens medlemmar indelade i fyra ansvarsgrupper.

Kontaktpersoner:

Grupp 1 (apr, sep -17, jan -18)
Karin Lundqvist       tel. 0647-313 59

Grupp 2 (maj, okt -17, feb -18)
Hjördis Höglund       tel. 0647-312 35

Grupp 3 (jun-jul, nov -17, mar -18)
Elna Bolin                     tel. 0647-314 03

Grupp 4 aug, dec -17, apr -18)
Sonja Jonsson             tel. 0647-310 13