Tuesday, 17 July, 2018

Gemenskapshelgen 16-17 september gav inspiration och vidgade vyer.

Gemenskapshelgen 16-17 september gav inspiration och vidgade vyer.

september 18, 2017 Publicerad av Kommentera

Gemenskapshelgen för EFS Undersåker helgen 16-17 september med Ingrid Lundström blev en värmande och inspirerande upplevelse för de ca 25 deltagarna.
Ingrid är välkänd som inspiratör och idégivare inom EFS, med titeln utvecklingskonsulent. Hon är även engagerad i verksamheten med Alphagrupper i Sverige. På sitt varma och uppmuntrande sätt gav hon inspirerande glimtar från arbetet över landet med att skapa kontakt med människor med liten kunskap om kristen tro och väcka intresse att bli mer bekanta med den.

Ämnen som berördes under lördagen var:

  • Missionär där du är – om vilan i att vara Guds medarbetare. Hur och när är människor som mest öppna för den kristna tron? Hur ser den svenska myllan ut? Om spirande tro i en sekulariserad tid.
  • Glimtar från Alpha-verksamheten. Alphas nya filmserie. En möjlighet för egen uppbyggelse och det goda samtalet i föreningens mitt. Ett enkelt sätt att också bjuda in andra.

Helgen avslutades med en välbesökt gudstjänst på söndagsförmiddagen då Ingrid Lundström predikade.

Ett varmt tack till Ingrid för hennes inspirerande medverkan och till mf-styrelsen, ansvarsgruppen och andra som hjälpte till med förbön och praktiska sysslor.

Ivar H.